Truy cập nội dung luôn

Tra cứu văn bản Tra cứu văn bản

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
201/HKHTLGD 06-03-2017 201/HKHTLGD: V/v Tặng cây bàng Trường Sa đợt 2 cho các đơn vị
03 -2017/TB-TWH 06-02-2017 Thông báo Hội thảo quốc tế “Ứng dụng tâm lý học, giáo dục học vào can thiệp rối loạn phát triển”
195/HKHTLGD 04-01-2017 195/HKHTLGD: Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
196/TM–HKHTLGD 22-12-2016 196/TM–HKHTLGD: Thư mời tham dự Hội thảo “Xây dựng văn hóa học đường - Biện pháp và kinh nghiệm’’ ngày 29/12/2016 tại Trường THPT Phan Việt Thống Xem
0000 21-11-2016 Thư mời Họp Ban chấp hành Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục lần thứ mười (10) nhiệm kỳ II Xem
0000 21-11-2016 Mời tham quan phòng làm việc của Chi hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục Trường THPT Chuyên Tiền Giang và tọa đàm về tổ chức, hoạt động chi hội. Xem
181/HKHTLGD 21-11-2016 181/HKHTLGD: Mời tham gia viết bài tham gia hội thảo chuyên đề: “Kiến tạo văn hóa học đường- Những biện pháp và kinh nghiệm” Xem
181/HKHTLGD 21-11-2016 181/HKHTLGD: Về việc cử đại biểu tham dự Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh Tiền Giang tham dự Đại hội VI và Hội thảo khoa học toàn quốc vào ngày 10/12/2016 tại Hà Nội
187/HKHTLGD 27-10-2016 V/v Tặng cây bàng vuông Trường Sa cho các đơn vị
0000 21-09-2016 Giấy mời Tham dự Hội thảo khoa học “Giáo dục phẩm chất năng lực người học với phát triển nhân cách”
103-2016/TWH 20-09-2016 103-2016/TWH: Mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học toàn quốc: "Tâm lý học, giáo dục học với việc thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" Xem
101-2016/TB-TWH 15-09-2016 101-2016/TB-TWH: Mời “Góp ý phương án thử nghiệm Chương trình và Sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới”
0000 09-09-2016 Phân bổ đại biểu dự Đại hội VI (2016-2021) Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục Việt Nam
189/HKHTL&GD 05-09-2016 189/HKHTL&GD: V/v Tập huấn về kỹ năng, kinh nghiệm viết bài báo khoa học
186/HKHTLGD 20-08-2016 186/HKHTLGD: Kết luận của Chủ tịch Hội Hội KHTL&GD tại Hội nghị BCH lần 9 nhiệm kỳ II
96-2016/TB-TWH 20-08-2016 96-2016/TB-TWH:Thông báo cuộc họp Ban tổ chức chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Hội Xem
0000 15-08-2016 V/v thực hiện Báo cáo cuối nhiệm kỳ và gửi bản đề nghị thi đua về Hội KHTL&GD tỉnh
0000 12-08-2016 Mời họp Ban chấp hành Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục lần thứ chín (họp đột xuất - mở rộng) nhiệm kỳ II
180/HKHTLGD 10-08-2016 180/HKHTLGD: Viết bài tham gia hội thảo khoa học: “Giáo dục phẩm chất năng lực người học với phát triển nhân cách”
167/HKHTLGD 03-08-2016 167/HKHTLGD: Kết luận của chủ tịch Hội tại Hội nghị BCH lần 8 nhiệm kỳ II
161/SGDĐT- HKHTLGD 03-08-2016 161/SGDĐT- HKHTLGD: Chương trình phối hợp công tác trong năm 2016 giữa Sở GDĐT và Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh Tiền Giang
179/HKHTLGD 20-07-2016 179/HKHTLGD: V/v Thủ tục gia nhập Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục
170/TM-HKHTLGD 05-07-2016 Mời tham dự Hội thảo khoa học: “Hình thành và phát triển động cơ học tập cho học sinh, sinh viên trong các trường học ở tỉnh Tiền Giang”. Xem
857/SGDĐT-TCCB 05-07-2016 857/SGDĐT-TCCB:Tổ chức tập huấn kiến tạo văn hóa học đường cho các đơn vị
0000 23-05-2016 Thư mời Họp BCH Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục lần thứ tám nhiệm kỳ II (mở rộng)
0000 31-12-2015 Báo cáo tổng kết hoạt động công tác năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
1685/SGDĐT- HKHTLGD 31-12-2014 Chương trình phối hợp công tác trong năm 2015 giữa Sở GDĐT Tiền Giang và Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh
129/HKHTLGD 31-12-2014 129/HKHTLGD: Báo cáo hoạt động công tác Hội năm 014 và phương hướng hoạt động năm 2015
0000 31-12-2013 Chương trình hoạt động công tác Hội năm 2013

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết